Công cụ chuyển đổi tiền Australian Dollar (AUD)

Tỷ giá: 0.68087230148272
Chuyển đổi Australian Dollar (AUD) sang US Dollar (USD)
1 AUD = 0.68087230148272 USD

Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.