Công cụ chuyển đổi tiền Australian Dollar (AUD)

Tỷ giá: 0.66548953046204
Chuyển đổi Australian Dollar (AUD) sang US Dollar (USD)
1 AUD = 0.66548953046204 USD

Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.