Máy tính chuyển đổi Tiền tệ, Tỷ giá ngoại tệ và Tiền điện tử, tiền ảo

Tỷ giá: 1.1841084121
Chuyển đổi US Dollar (USD) sang Euro (EUR)
1 USD = 1.1841084121 EUR
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.

Vừa mới chuyển đổi