Công cụ chuyển đổi Binance Coin (BNB)

Tỷ giá: 352.49
Chuyển đổi Binance Coin (BNB) sang US Dollar (USD)
1 BNB = 352.49 USD

Mở tài khoản miễn phí để mua bán Binance Coin(BNB)


Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.