Công cụ chuyển đổi tiền Canadian Dollar (CAD)

Tỷ giá: 0.7263520592
Chuyển đổi Canadian Dollar (CAD) sang US Dollar (USD)
1 CAD = 0.7263520592 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.