Công cụ chuyển đổi tiền Swiss Franc (CHF)

Tỷ giá: 1.0400682971
Chuyển đổi Swiss Franc (CHF) sang US Dollar (USD)
1 CHF = 1.0400682971 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.