Công cụ chuyển đổi tiền Chinese Yuan Renminbi (CNY)

Tỷ giá: 0.1401512352
Chuyển đổi Chinese Yuan Renminbi (CNY) sang US Dollar (USD)
1 CNY = 0.1401512352 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.