Công cụ chuyển đổi tiền British Pound (GBP)

Tỷ giá: 1.2350313554
Chuyển đổi British Pound (GBP) sang US Dollar (USD)
1 GBP = 1.2350313554 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.