Công cụ chuyển đổi tiền British Pound (GBP)

sang
Tỷ giá: 1.2855244390
Chuyển đổi British Pound (GBP) sang US Dollar (USD)
0 GBP = 0.00 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.