Công cụ chuyển đổi tiền Hong Kong Dollar (HKD)

Tỷ giá: 0.1290108721
Chuyển đổi Hong Kong Dollar (HKD) sang US Dollar (USD)
1 HKD = 0.1290108721 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.