Công cụ chuyển đổi tiền Hong Kong Dollar (HKD)

sang
Tỷ giá: 0.1274838358
Chuyển đổi Hong Kong Dollar (HKD) sang US Dollar (USD)
0 HKD = 0.00 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.