Công cụ chuyển đổi tiền Japanese Yen (JPY)

sang
Tỷ giá: 0.0092109222
Chuyển đổi Japanese Yen (JPY) sang US Dollar (USD)
0 JPY = 0.00 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.