Công cụ chuyển đổi tiền Japanese Yen (JPY)

Tỷ giá: 0.0092810640
Chuyển đổi Japanese Yen (JPY) sang US Dollar (USD)
1 JPY = 0.0092810640 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.