Công cụ chuyển đổi tiền Malaysian Ringgit (MYR)

Tỷ giá: 0.2300087086
Chuyển đổi Malaysian Ringgit (MYR) sang US Dollar (USD)
1 MYR = 0.2300087086 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.