Công cụ chuyển đổi tiền New Zealand Dollar (NZD)

Tỷ giá: 0.6207224677
Chuyển đổi New Zealand Dollar (NZD) sang US Dollar (USD)
1 NZD = 0.6207224677 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.