Công cụ chuyển đổi tiền New Zealand Dollar (NZD)

sang
Tỷ giá: 0.6347401502
Chuyển đổi New Zealand Dollar (NZD) sang US Dollar (USD)
0 NZD = 0.00 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.