Công cụ chuyển đổi tiền Singapore Dollar (SGD)

Tỷ giá: 0.7082524008
Chuyển đổi Singapore Dollar (SGD) sang US Dollar (USD)
1 SGD = 0.7082524008 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.