Công cụ chuyển đổi Tezos (XTZ)

Tỷ giá: 2.90
Chuyển đổi Tezos (XTZ) sang US Dollar (USD)
1 XTZ = 2.90 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.