Công cụ chuyển đổi tiền Thai Baht (THB)

Tỷ giá: 0.0314308627
Chuyển đổi Thai Baht (THB) sang US Dollar (USD)
1 THB = 0.0314308627 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.