Công cụ chuyển đổi tiền South African Rand (ZAR)

Tỷ giá: 0.0569883868
Chuyển đổi South African Rand (ZAR) sang US Dollar (USD)
1 ZAR = 0.0569883868 USD
Công cụ chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu trung bình từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục mỗi phút.